Inspiration mot nya mål!
Annelie Eng

Föreläsningar

En del verksamheter måste hantera sorg som en naturlig del i sin vardag. Andra drabbas väldigt sällan och känner sig handfallna vid en akut situation.

Mina föreläsningar om sorg ger grundläggande verktyg att vara medmänniska till en människa i sorg och hur man ser bortom sorgen. Att ha förståelse för förändringsprocesser har alla nytta av både i arbetslivet och privat.

  • När brustna hjärtan läker - En introduktion till sorgbearbetning
  • Under sorgen väntar glädjen

Annelie's blogg

Läs mer